Välkommen till Servicehustiftelsen i Sibbo svenskspråkiga sidan

Servicehuset Linda

Servicehuset Linda – välkommen för att bekanta er med vår verksamhet

Servicehuset Linda, som Servicehusstiftelsen i Sibbo äger, erbjuder för äldre och personer med funktionsnedsättning en möjlighet till ett självständigt liv i en säker, trivsam och hemtrevlig miljö. Att bo mitt i Sibbos vackra natur öppnar möjligheter till en lugn vardag. Servicen finns även tillgänglig alldeles i närheten.

Boende

Serviceboende

Servicebostäderna

Lägenheternas storlek varierar från 37 m2 till 65 m2. Invånaren möblerar sin lägenhet själv. Servicebostäderna är enrummare med stugkök och sovrum eller tvårummare med stugkök och två sovrum. Till varje bostad hör en rymlig balkong. Servicebostäderna är dimensionerade för personer med invaliditet och genom trygghetstelefonen får man hjälp av husets personal dygnet runt. Det finns totalt 60 bostäder. Till hyresavtalet hör att var och en hyresgäst har en i kraft varande hemförsäkring inklusive ansvars- och rättskyddsförsäkring. Stiftelsen rekommenderar även att en lösöres- och olycksfallsförsäkring tecknas.

Grundplan över bostaden >

Resurserat serviceboende

Personers rum

I ett resurserat serviceboende bor man i ett en personers rum med wc och dusch. Rummens storlek är 20 m2 – 25 m2. Till detta kommer gruppboendets vardagsrum och kök, som är gemensamma utrymmen. Invånarna möblerar sin lägenhet själv. Gruppboendet har en gemensam glaserad balkong eller terass. För varje invånare uppgörs en personlig vård- och serviceplan enligt vilken service erbjuds. I gruppboendena finns personal dygnet runt.

Stödboende

Gruppboende E

I gruppboende E bor man i egna rum med wc och dusch. Det finns fyra rum vars tilldelade storlekar varierar mellan 34,5 m2 och 39,5 m2. Invånarna har gemensamt vardagsrum, kök och balkonger. Invånaren möblerar själv sitt rum.

Vid behov kan invånaren som stöd till sin funktionsförmåga få vård, till exempel Sibbo kommuns hemvård, som utför sina besök enligt en individuellt, på förhand överenskommen vård- och serviceplan.
Servicehusstiftelsen i Sibbos personal svarar på vårdalarmet i akuta vårdärenden.

Så här ansöker du om bostad till Servicehuset Linda

Ansökningsförfarande

Ansökningen sker med en ansökningsblankett, som returneras underskriven till adressen: Amiralsvägen 6, 01150 Söderkulla. Blanketten kan skrivas ut från hemsidan eller beställas från Servicehuset Lindas kansli, tel 09 278 6210.

Man ansöker till hyresbostäderna med en ansökningsblankett. Husen är byggda med statligt ARA-stöd. Då den bostadssökande väljs på social eller hälsomässig grund, enligt ARA:s anvisning 1.1.2014, måste den sökandes bostadsbehov, inkomster och förmögenhet utredas, varvid de bostadssökandes prioritetsordning fastställs. Förutom utredningarna bifogas ett utlåtande om behovet av serviceboendet till ansökan.

Till ansökan bifogas läkarintyg samt inkomst- och förmögenhetsutredning. Läkarintyget ska uppvisa sökandes funktionsduglighet och behovet av serviceboende, exempelvis sjukdom eller skada, nedsatt fysisk funktionsförmåga, känsla av ensamhet eller behov av trygghet eller social gemenskap.

Fyll i och skriv ut ansökningsblanketten >

Servicesedel

Den som är i behov av resurserat serviceboende kan vända sig till sin hemkommuns social- och hälsovårdsservice för att utreda om en servicesedel kan tas i bruk hos Servcehusstiftelsen i Sibbo. Vi för förhandlingar om olika betalningsalternativ enligt lagen om hemkommun.

Service ges med:

 • kommunens betalningsförbindelse
 • servicesedel
 • egen betalning

Vi har servicesedelavtal med följande instanser

 • Helsingfors stad
 • Vanda stad
 • Esbo stad

Servicesedeln är i bruk för följande service:

 • för serviceboende enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp till under 65-åriga multisjuka klienter.
 • serviceboende i enlighet med lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården.
 • för avlösarservice under närståendevårdarnas lediga dagar
 • för de äldres serviceboende

Vårdservice

Vård

Det centrala i serviceboendet för äldre är att ge service i enlighet med invånarens eget levnadssätt och genom att högakta självbestämmanderätten och erbjuda sådan service som behövs i detta livsskede.

Genom att poängtera bostadsenhetens hemtrevnad vill vi att våra invånare och deras anhöriga skall trivas hos oss. Trots att vårt minne som äldre inte mera fungerar som förr så ger vi genom den egna rummet förutsättningar för ett självständigt boende, individualitet och självbestämmanderätt. Genom rehabiliteringsprocesser och genom att medvetet dra nytta av öppen rehabilitering ökar vi varje individs deltagande och uppkomsten av känslan för välstånd och välbefinnande.

En viktig del av vårt arbete är samarbetet med de anhöriga. Genom att upprätthålla goda förhållanden i konstruktiv anda med alla våra invånares anhöriga får vi till stånd en sådan serviceanda att såväl invånaren, de anhöriga som arbetstagarna kan värdesätta den.

Plan för självkontroll >

Sociokulturell verksamhet

Bild av hobby

På Linda kan du delta mångsidigt i olika hobbyer. Olika tillställningar och aktiviteter möjliggör gemensamma aktiviteter i våra utrymmen. Vi ordnar också olika sorters engagerande utflykter. De program som ordnas regelbundet finns i Lindas- och Elsies programblad och de resurserade serviceboendenas egna programblad. I veckoprogrammet finns också de händelser som är oförutsedda.

Se programmen för den sociokulturella verksamheten här >

Vår vänverksamhet är omfattande – Linda-vännerna ordnar olika sorter av tillställningar och hjälper vid behov till som stödpersoner i vardagen.

Bekanta er med Lindas vänverksamhet >

Projektet ”Aktiva Sibboseniorer”, som får stöd av Social- och hälsovårdsministeriet från juni 2017 till juni 2019, är en stödd sociokulturell verksamhet avsedd för seniorer bosatta i Sibbo.

Bekanta er med Aktiva Sibboseniorers verksamhet >

Samarbetsparter

Samarbete kosmetolog

 I servicehuset Linda består en meningsfull vardag av aktiv verksamhet och ett rikt utbud av vård- och välfärdstjänster. Hos oss kan du delta i hobbyer, vara med i olika dagsprogram och delta i utfärder. Vårt serviceutbud säkerställer en fungerande vardag och ett tryggt liv.

Här hittar du alla våra serviceproducenter >

Lokalitetsuthyrning på Linda

Lokalitetsuthyrning på Linda Våra utrymmen passar för olika sorters möten och för gruppverksamhet. Festsalen och matsalen kan kombineras till ett stort utrymme tack vare de flyttbara väggpanelerna. I festsalen finns det till förfogande ett piano, en videokanon, en stor skärm och ljudåtergivningsapparatur. I festsalen och matsalen beaktas de hörselskadade genom en installerad induktionsslinga. I utrymmena fungerear kommunens öppna nät, eSipoo.

 • Matsal, 80 personer Festsal, 75 personer
 • Mötesrum / hobbyrum, 20 personer
 • Aula, 30 personer (passar för utställningar och pop-up shops)

Utrymmesreserveringar tas emot i Lindas kansli tel. 050 406 3899. Trakteringen kan reserveras via Catering Henriksson tel. 040 561 5552.  Dessutom hyr Servicehusstiftelsen i Sibbo ut affärsutrymmen till företagarna i Lindas första våning, Amiralsvägen 6, Söderkulla. Tilläggsuppgifter ger verksamhetsledare Veronica Fellman tel. 041 469 5180.

Läs mer om vår lokalitetsuthyrning >

Önskar ni tilläggsinformation?

Ta kontakt med oss! Ni kan ta kontakt med oss genom att ringa tel. 050 406 3899 eller via kontaktblanketten. Närmare kontaktuppgifter till vår personal finner ni här!