Välkommen till Servicehustiftelsen i Sibbo svenskspråkiga sidan

Att bo på Elsie

Serviceboende

Bostader

Totalt finns det 15 bostäder. Alla bostäder är hyresbostäder. Bostädernas storlek varierar mellan 39,5 m2 och 62,5 m2.

Servicebostäderna är enrummare med stugkök och sovrum eller två-rummare med stugkök och två sovrum. Till varje bostad hör en rymlig balkong. Invånarna inreder sin bostad själva. Servicebostäderna är invadimensionerade och man kan genom att ringa på trygghetsalarmet få dygnet runt hjälp av husets personal.

Bostadens grundplan >Bekanta dig med guiden för boende >

Resurserat serviceboende

Personers rum

I det resurserade serviceboendet bor man i en personers rum, där det finns wc och dusch. Rummen, som är för personligt bruk, är i storleken 23 m2 – 29 m2.

Dessutom har man gemensamt vardagsrum och kök. Invånarna inreder sina bostäder själva. I de resurserade serviceboendet finns det en gemensam terass. För var och en av våra invånare uppgörs det en personlig vård- och serviceplan, enligt vilken våra invånare erbjuds tjänster. I det resurserade serviceboendet finns det personal på plats dygnet runt. Med ett seperat avtal kan man erhålla läkarkonsulation månadsvis.

Så här ansöker du om bostad till Servicehuset Elsie

Ansökningsförfarande

Ansökningen sker med en ansökningsblankett, som returneras underskriven till adressen: Amiralsvägen 6, 01150 Söderkulla. Blanketten kan skrivas ut från hemsidan eller beställas från Servicehuset Lindas kansli, tel 09 278 6210.

Man ansöker till hyresbostäderna med en ansökningsblankett. Husen är byggda med statligt ARA-stöd. Då den bostadssökande väljs på social eller hälsomässig grund, enligt ARA:s anvisning 1.1.2014, måste den sökandes bostadsbehov, inkomster och förmögenhet utredas, varvid de bostadssökandes prioritetsordning fastställs. Förutom utredningarna bifogas ett utlåtande om behovet av serviceboendet till ansökan.

Till ansökan bifogas läkarintyg samt inkomst- och förmögenhetsutredning. Läkarintyget ska uppvisa sökandes funktionsduglighet och behovet av serviceboende, exempelvis sjukdom eller skada, nedsatt fysisk funktionsförmåga, känsla av ensamhet eller behov av trygghet eller social gemenskap.

Fyll i och skriv ut ansökningsblanketten >

Servicesedel

Den som är i behov av resurserat serviceboende kan vända sig till sin hemkommuns social- och hälsovårdsservice för att utreda om en servicesedel kan tas i bruk hos Servcehusstiftelsen i Sibbo. Vi för förhandlingar om olika betalningsalternativ enligt lagen om hemkommun.

Service ges med:

  • kommunens betalningsförbindelse
  • servicesedel
  • egen betalning

Vi har servicesedelavtal med följande instanser

  • Helsingfors stad
  • Vanda stad
  • Esbo stad

Servicesedeln är i bruk för följande service:

  • för serviceboende enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp till under 65-åriga multisjuka klienter.
  • serviceboende i enlighet med lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården.
  • för avlösarservice under närståendevårdarnas lediga dagar
  • för de äldres serviceboende