Välkommen till Servicehustiftelsen i Sibbo svenskspråkiga sidan

Lindas sociokulturella verksamhet

Tillställningar och program

I vår verksamhet beaktar vi helgerna och de olika årstiderna. Vi ordnar evenemanget Café Linda nio gånger per år. I programmet ingår aktuell information, allsång och dans i takterna till Bo Träskelins Linda-orkester. Dessutom ordnas i mån av möjlighet teaterbesök, föreläsningar, musikkvällar, temakvällar och utflykter. Sibbo svenska och finska församlingar ordnar separat andaktsstunder och diakonijour på Linda.


Lindavännerna

Lindavännerna ordnar väncaféer och temakvällar. En frivillig kan vara behjälplig på många sätt. Små vardagliga handlingar kan ge mycket glädje. Enbart ett besök eller en kort pratstund hos den äldre kan pigga upp! En frivillig kan hämta till de boende och klienterna liv på olika sätt stimulans och öka deras livskvalité.


Kultur i hemmet

Servicehusstiftelsen i Sibbo har beviljats det treåriga projektet ”Kultur i Hemmet” (2020-2023), av social- och hälsovårdsministeriet med stöd av Veikkaus medel. Det hälsofrämjande projektet riktar sig till över 75-åriga sibbobor och innehåller bl.a. individuella hembesök och gruppverksamhet.

Avsikten är att göra kulturell service och tjänster mer lättillgängliga för seniorer och organisera sociokulturell gruppverksamhet på olika håll i Sibbo kommun. Genom detta avser vi främja välbefinnande och funktionsförmåga, skapa gemenskap och minska ensamhet bland seniorerna.

Om du är över 75 år, bor i Sibbo och har intresse av verksamheten, tag gärna kontakt med oss per telefon. Vår telefontid är tisdagar 10-12.

Projektarbetare Nora Ahola / Kultur i hemmet
tel. 040 5446436


Tag gärna kontakt, om du har önskemål och idéer om hur vi kan förbättra Servicehuset Lindas verksamhet.

Ledare
Sandra Granqvist
Tel. 040 544 6435
sandra.granqvist@palvelutalolinda.fi

Ledare
Ulla Pallasto
Tel. 050 567 6538
ulla.pallasto@palvelutalolinda.fi