Välkommen till Servicehustiftelsen i Sibbo svenskspråkiga sidan

Lindas sociokulturella verksamhet

Tillställningar och program

I vår verksamhet beaktar vi helgerna och de olika årstiderna. Vi ordnar evenemanget Café Linda nio gånger per år. I programmet ingår aktuell information, allsång och dans i takterna till Bo Träskelins Linda-orkester. Dessutom ordnas i mån av möjlighet teaterbesök, föreläsningar, musikkvällar, temakvällar och utflykter. Sibbo svenska och finska församlingar ordnar separat andaktsstunder och diakonijour på Linda.


Lindavännerna

Lindavännerna ordnar väncaféer och temakvällar. En frivillig kan vara behjälplig på många sätt. Små vardagliga handlingar kan ge mycket glädje. Enbart ett besök eller en kort pratstund hos den äldre kan pigga upp! En frivillig kan hämta till de boende och klienterna liv på olika sätt stimulans och öka deras livskvalité.


Aktiva Sibboseniorer

Servicehusstiftelsen i Sibbo hade ett två-årigt projekt Aktiva Sibboseniroer, som tog slut i Juni 2019. Meningen med “Aktiva Sibboseniorer” -projektet var, att skapa en hälsofrämjande sociokulturell verksamhet för 65 år fyllda seniorer i Sibbo. Den sociokulturella verksamheten förverkligades genom öppna grupper på Servicehuset Linda (Amiralsvägen 6), Servicehuset Elsie (Jussasväen 18), Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2) och på föreningshusen i Träskberga (Nevasvägen 340) och Skattåkersberg (Skattåkersvägen 66). Grupperna var öppna för alla seniorer och nästan gratis och de var i huvudsak tvåspråkiga.

Servicehusstiftelsen i Sibbo sökte finansiering från Penningautomatföreningen RAY och blev beviljad finansiering av social- och hälsovårdsministeriet med stöd av Veikkaus medel för projektet ”Aktiva Sibbo seniorer”.

Projektansvarig / Aktiva Sibboseniorer
Tiina Patana tel. 050 567 6538

Vårens program för Må bra dagarna på Träskberga 2020

Tag gärna kontakt, om du har önskemål och idéer om hur vi kan förbättra Servicehuset Lindas verksamhet.

Ledare
Sandra Granqvist
Tel. 040 544 6435
sandra.granqvist@palvelutalolinda.fi

Ledare
Tiina Patana
Tel. 050 567 6538
tiina.patana@palvelutalolinda.fi