Välkommen till Servicehustiftelsen i Sibbo svenskspråkiga sidan

Servicehusstiftelsen i Sibbo

Högkvalitativt boende och vård i naturens sköte.

Servicehusstiftelsen i Sibbo erbjuder för äldre och personer med funktionsnedsättning en möjlighet till ett självständigt liv i en säker, trivsam och hemtrevlig miljö. I vårt arbetssätt beaktar vi invånarens individualitet och självbestämmanderätt samt samarbetet med anhöriga och de närstående. Som princip kan man bo i huset hela sitt liv oberoende av ens kondition.

Läs mer om Servicehusstiftelsen i Sibbo >

Våra verksamhetsplatser

Servicehuset Linda

Servicehuset Linda

Amiralsvägen 6,
01150 Söderkulla

Mångsidigt urval av boende – serviceboende, resurserat serviceboende (vård 24h/dygn) samt stött serviceboende.

Servicehuset Lindas servicekoncept är så bekant för många att det blivit ett eget begrepp.

 • Jag är på väg till Linda för att höra Linda-bändet på Café Linda
 • I HRT:s busstidtabeller finns Linda som hållplats bredvid huset
 • Jag bor på Linda-hemmet
 • Vi träffas på Linda
 • Fråga på Linda
 • Jag är Linda-vän
Välkommen och bekanta er >

Servicehuset Elsie

Servicehuset Elsie

Jussasvägen 18 K,
04130 Sibbo

Vi erbjuder serviceboende och resurserat serviceboende (vård 24h/dygn) i trivsam och säker miljö.

Det trivsamma Servicehuset Elsie befinner sig centralt i Nickby, Sibbo.

 • i huset ordnas gruppverksamhet
 • Elsie-vännerna är involverade i verksamheten
 • mitt emot huset befinner sig kommunens hälsovårdsstation / tandläkare / laboratorieverksamhet
 • kommunens info-service i husets första våning
 • i grannhuset finns Seniorcentralen, som upprätthålls av kommunen
 • kommunens allaktivitetshall inom 200 meter
 • i huset finns en matsal
 • butiker, banker inom 400
Välkommen och bekanta er >

Servicehusstiftelsen i Sibbo

Servicehusstiftelsen i Sibbo

Jussasvägen 12,
04130 Sibbo

I Seniorhuset Sibbo Sofie finns både ägobostäder och hyresbostäder för över 60 år fyllda seniorer.

I Seniorhuset Sofie tar invånarna hand om varandra.

 • träffar i klubbrumme
 • gemensamma talkon
 • bra gemenskap
 • centralt läge
 • i aktiebostadsbolaget finns både ägo- och hyresbostäder
 • befinner sig 200 m från servicehuset Elsie – gemensamt program erbjuds
Välkommen och bekanta er >

Så här söker du om bostad till oss

 Ansökan sker via en ansökningsblankett, som returneras undertecknad till adressen: Amiralsvägen 6, 01150 Söderkulla.

Blanketten kan skrivas ut från hemsidan eller den kan beställas från Servicehuset Lindas kansli, tel 09 278 6210. Man ansöker till hyresbostäderna med en ansökningsblankett. Husen är byggda med statligt ARA-stöd. Då en bostadssökande väljs på social eller hälsomässig grund enligt ARA:s anvisning 1.1.2014, måste den sökandes bostadsbehov, inkomster och förmögenhet utredas, varvid de bostadssökandes prioritetsordning fastställs.

Förutom utredningarna bifogas ett utlåtande om behovet av serviceboende till ansökan. Till ansökan bifogas läkarintyg samt inkomst- och förmögenhetsutredning. Läkarintyget ska uppvisa sökandes funktionsduglighet och behovet av serviceboende exempelvis sjukdom eller skada, nedsatt fysisk funktionsförmåga, känsla av ensamhet eller behov av trygghet eller social gemenskap.

Hurdana tjänster finns att få?

Vård

Vård

Vårt serviceutbud utgår från våra klienters välbefinnande.

Läs mer från Lindas egen webbsida >Läs mer från Elsies egen webbsida >Plan för självkontroll >

Restaurangservice

Restaurangservice

I servicehusens matsal kan du njuta av morgonmål, lunch och eftermiddagskaffe.

Restaurang Linda >Restaurang

Sociokulturell verksamhet

Sociokulturell verksamhet

Ett mångsidigt dagsprogram och ändamålsenliga hobbyer ger mening i vardagen och piggar upp humöret.

Sociokulturell verksamhet på Linda >Sociokulturell verksamhet på Elsie >

Våra utrymmen

Våra utrymmen

Våra utrymmen passar utmärkt till olika arrangemang och vi hyr även ut dem till utomstående. Tilläggsinformation av kansliet tel. 050 406 3899

Utrymmen för uthyrning på Linda >Utrymmen för uthyrning på Elsie >

Samarbetsparter

Samarbetspartner

I våra servicehus består en meningsfull vardag av aktiv verksamhet och ett rikt utbud av vård- och välfärdstjänster. Hos oss kan du delta i hobbyer, vara med i olika dagsprogram och delta i en utfärd. Vårt serviceutbud säkerställer en fungerande vardag och ett tryggt liv.

Samarbetsparter på Servicehuset Linda >Samarbetsparter på Servicehuset Elsie >

Info

Svar på de vanligaste frågorna.

Servicehusstiftelsen i Sibbo erbjuder boendeservice för äldre och för personer med funktionsnedsättning. Hos oss hittar du boendealternativ enligt olika typer av behov: allt från att bo självständigt till behov av boende med vård dygnet runt.

– i servicehuset bor invånaren i en hyresbostad. Servicehusets personal är på plats i huvudsak enbart på dagen. Invånaren kan köpa tjänster enligt eget behov.
– ett resurserat serviceboende är avsett för invånare, som inte längre klarar av att tryggt bo hemma trots hjälp av service och stöd t.ex. på grund av en minnessjukdom. Personalen är på plats dygnet runt vilket inte gäller för ett vanligt serviceboende.

Urvalskriterierna är de samma som då man väljer invånare till övriga av staten stödda hyresbostäder. Förutom dessa kriterier bör man vid val av invånare utreda om sökanden hör till den specialgrupp som understödsbesutet gäller.

Grupper med behov av särskilt stöd eller till specialgrupp anses höra t.ex.:

 • äldre med minnessvårigheter
 • personer med funktionsnedsättning

Man ansöker om hyresbostäder med en ansökningsblankett. Husen är byggda med statligt ARA-stöd. Då en bostadssökande väljs på social eller hälsomässig grund enligt ARA:s anvisning 1.1.2014, måste den sökandes bostadsbehov, inkomster och förmögenhet utredas, varvid de bostadssökandes prioritetsordning fastställs. Förutom utredningarna bifogas ett utlåtande om behovet av serviceboende till ansökan. Till ansökan bifogas läkarintyg samt inkomst- och förmögenhetsutredning. Läkarintyget ska uppvisa sökandes funktionsduglighet och behovet av serviceboende exempelvis sjukdom eller skada, nedsatt fysisk funktionsförmåga, känsla av ensamhet eller behov av trygghet eller social gemenskap.

Servicehuset Linda > tilläggsinformation och ansökningsblanketten hittas här>
Servicehuset Elsie > tilläggsinformation och ansökningsblanketten hittas här>

1. Servicehuset Lindas boendealternativ:
Hyresbostäder Uthyrning av servicebostäder
Gruppboende Resurerat serviceboende (vård 24 h / dygn)
Stött boende Stött serviceboende

2. Servicehuset Elsies boendealternativ:
Hyresbostäder Uthyrning av servicebostäder
Gruppboende Resurerat serviceboende (vård 24 h / dygn)

3. Senioritalo Sipoon Sofie tarjoaa vuokra-asumista yli 60 vuotiaille.

Vår profissionella personal är nära tillgänglig och man kan få hjälp vid behov. Till våra trivsamma utrymmen har vi valt rätta och trygga bygg- och inredningsmaterial.

I våra utrymmen finns också sprinklers och Vivago-vårdalarm. Bostäderna är inredda enligt invalidmått och huset har hiss. Vi ger också råd för hjälpmedel och annan tilläggutrustning.

Du kan läsa mer om att bo, ansöka om boende, om vår service och vårt verksamhetssätt under vår info-sida här!

Du kan ta kontakt med oss via e-post, telefon eller genom kontaktblanketten.

Kontakt

Du kan vara i kontakt med oss via vår säkra blankett. Dina uppgifter är säkrade eftersom vi använder SSL-kryptering på våra nätsidor. Då kan ingen utomstående se dina uppgifter.

Kontaktuppgifter och personal på Servicehuset Linda >Kontaktuppgifter och personal på Servicehuset Elsie >Kontaktuppgifter på Seniorhuset Sibbo Sofie >