Välkommen till Servicehustiftelsen i Sibbo svenskspråkiga sidan

INFO – svar på ofta förekomna frågor

Vi har här samlat svar på ofta förekomna frågor gällande boende och vår verksamhet. Om du inte hittar ett svar på din fråga, tag kontakt via telefon 050 406 3899 / växeln eller genom att skicka ett meddelande via vår kontaktblankett. Vi strävar efter att svara på ert meddelade så fort vi kan.

BOENDE

Servicehusstiftelsen i Sibbo erbjuder boendeservice för äldre och personer med funktionsnedsättning. Hos oss hittar du boendealternativ enligt olika typer av behov: allt från att bo självständigt till behov av boende med vård dygnet runt.

– i servicehuset bor invånaren i en hyresbostad. Servicehusets personal är på plats i huvudsak enbart på dagen. Invånaren kan köpa tjänster enligt eget behov.
– ett resurserat serviceboende är avsett för invånare, som inte längre klarar av att tryggt bo hemma trots hjälp av service och stöd t.ex. på grund av en minnessjukdom. Personalen är på plats dygnet runt vilket inte gäller för ett vanligt serviceboende.

Urvalskriterierna är de samma som då man väljer invånare till övriga av staten stödda hyresbostäder. Förutom dessa kriterier bör man vid val av invånare utreda om sökanden hör till den specialgrupp som understödsbesutet gäller.

Grupper med behov av särskilt stöd eller till specialgrupp anses höra t.ex.:

  • äldre med minnessvårigheter
  • personer med funktionsnedsättning

Man ansöker till hyresbostäderna med en ansökningsblankett. Husen är byggda med statligt ARA-stöd. Då en bostadssökande väljs på social eller hälsomässig grund enligt ARA:s anvisning 1.1.2014, måste den sökandes bostadsbehov, inkomster och förmögenhet utredas, varvid de bostadssökandes prioritetsordning fastställs. Förutom utredningarna bifogas ett utlåtande om behovet av serviceboende till ansökan.

Till ansökan bifogas läkarintyg samt inkomst- och förmögenhetsutredning. Läkarintyget ska uppvisa sökandes funktionsduglighet och behovet av serviceboende exempelvis sjukdom eller skada, nedsatt fysisk funktionsförmåga, känsla av ensamhet eller behov av trygghet eller social gemenskap.

Servicehuset Linda > tilläggsinformation och ansökningsblanketten hittas här >

Servicehuset Elsie > tilläggsinformation och ansökningsblanketten hittas här >

Servicehuset Lindas boendealternativ – klicka och läs mera:

Uthyrning av servicebostäder
Resurserat serviceboende
Stött serviceboende

Servicehuset Elsies boendealternativ – klicka och läs mera:

Uthyrning av servicebostäder
Resurserat serviceboende

Seniorhuset Sibbo Sofie erbjuder boende på hyra för över 60-åringar.
Läs mera här!

Vår professionella personal är nära tillgänglig och man kan få hjälp vid behov. Till våra trivsamma utrymmen har vi valt rätta och trygga bygg- och inredningsmaterial. I våra utrymmen finns också sprinklers och Vivago-vårdalarm. Bostäderna är inredda enligt invalidmått och husen har hiss. Vi ger också råd för hjälpmedel och annan tilläggsutrustning.

Angående innehavandet av husdjur görs en skild överenskommelse.

Ja, till oss kan ni söka också från en annan ort.

KOSTNADER FÖR BOENDET

Vid privat boendeservice betalar ni för boende- och vårdkostnaderna själva. De består av hyra, boendekostnader och serviceavgifter. Närmare information ges vid kontakt via telefon eller kontaktblanketten.

Kontaktuppgifterna hittas här!

Ja. Hos oss kan man också använda sig av servicesedel. Med en servicesedel kan kommuen delta i boendekostnaderna och den kan beviljas för äldre i behov av resurserat serviceboende dygnet runt.

Stödformer är bostadsstöd för pensionstagare, allmänt bostadsstöd, vårdstöd, handikappstöd och eventuellt andra stöd som är beroende av ålder och inkomster. En del av serviceavgifterna kan även beaktas i beskattningen så som hushållsavdrag.

Tilläggsinformation hittas på nätsidan fpa.fi.

SERVICE

Förutom vårdservice erbjuds också mat- och läkarservice, fysioterapi- och ergoterapiservice, fotvård, kosmetolog och barberar-frisör-tjänster.

Våra samarbetsparter hittar ni på respektive servicehus webbsida!

Vi vill erbjuda en stimulerad omgivning med aktiv verksamhet. Olika hobbyer, klubbar och inspirerade dagsprogram skapar en trivsam omgivning för gemensam verksamhet. Närmare information om hobbyalternativ och dagsprogram hittar du på respektive servicehus webbsida!

I Servicehuset Linda och Servicehuset Elsie finns egna restauranger. Klicka här och läs mer om:
Restaurang Linda
Ravintola Gaffel och Kniv

Invånarna har möjlighet att köpa hela måltidspaket eller enbart en del av måltidspaketet. Man kan också beställa hem olika sorters bageriprodukter och maträtter t.ex. de traditionella jul- och påskrätterna.