Välkommen till Servicehustiftelsen i Sibbo svenskspråkiga sidan

Servicehusstiftelsen i Sibbo

Servicehusstiftelsen i Sibbo erbjuder för äldre och personer med funktionsnedsättning en möjlighet till ett självständigt liv i en säker, trivsam och hemtrevlig miljö. I vårt arbetssätt beaktar vi invånarens individualitet och självbestämmanderätt samt samarbetet med anhöriga och de närstående. Som princip kan man bo i huset hela sitt liv oberoende av ens kondition.

I vår verksamhet betonar vi ett högprofessionellt kunnande och färdigheter som baserar sig på fakta och erfarenheter. Servicehuset erbjuder också utrymmen och ordnar verksamhet, som gagnar social interaktion.

logo Servicehusstiftelsen i Sibbo

Till Servicehusstiftelsen i Sibbos grundande samfund hör:

 • De Utvecklingsstördas Väl i Östra Nyland r.f.
 • FRK, Sibbo avdelningen
 • Föreningen Folkhälsan i Sibbo r.f.
 • Veronica i Sibbo rf
 • Ikäinstituutti
 • Lions Club Sibbo-Sipoo
 • Lions Club Sipoonjoki
 • Sipoon Sotaveteraanit r.y.
 • Sibbo Marthaförening r.f.
 • Sibbo Svenska Pensionärsförening r.f.
 • Sipoon Eläkkeensaajat ry.
 • Sipoon kunta
 • Sipoon Seurakuntayhtymä

Stiftelsens styrelse består av fem (5) medlemmar med personliga suppleanter som väljs för tre kalenderår åt gången. Stiftelsens grundande samfund nominerar och väljer styrelsemedlemmarna och deras personliga suppleanter för tre år enligt följande:

År 1
Sibbo kommun 1 medlem och 1 suppleant
Sibbo kyrkliga samfällighet 1 medlem och 1 suppleant

År 2
Samfunden 2 medlemmar och 2 suppleanter

År 3
Samfunden 1 medlem och 1 suppleant

De grundande samfundens styrelsemedlemmar väljs så att Sibbo kommuns och Sibbo kyrkliga samfällighets medlemmar och suppleanter väljs vart tredje år och de övriga grundande samfundens medlemmar och suppleanter vart tredje år respektive.

Styrelsen 2024

 • Janica Sundbäck, ordförande
 • Hans-Peter Lindgren
 • Maija-Liisa Sahlbom
 • Risto Säynäväjärvi
 • Kjell Wikström
 • Veronica Fellman VD, sekreterare och beredare utanför styrelsen