Välkommen till Servicehustiftelsen i Sibbo svenskspråkiga sidan

Registerbeskrivningar för SERVICEHUSSTIFTELSEN I SIBBO SR

Servicehusstiftelsen i Sibbo sr följer hälsovårdens praxis, genom att fästa speciell uppmärksamhet på en exakt och krypterad behandling av personuppgifterna. Våra invånares personuppgifter behandlas utgående från de tjänster eller den verksamhet invånarna använder. Därför behandlas personernas uppgifter på olika sätt beroende på om de är hyresgäster, klienter eller kunder inom social- och hälsovården eller som klienter. Alla våra invånare är hyresgäster. Om invånaren dessutom erhåller social- och hälsovårdstjänster, fördjupas behovet av dataskydd och därför har över dessa tjänster uppgjorts egna beskrivningar.

Kunduppgifter däremot hör till skötseln och upprätthållandet av kundrelationer och kan innefatta även andra än invånarna.

För arbetssökande och arbetstagare har uppgjorts en skild dataskyddsregisterbeskrivning.

För tillfället finns dataskyddsregisterbeskrivningarna enbart på finska.