Välkommen till Servicehustiftelsen i Sibbo svenskspråkiga sidan

Servicehuset Elsie

Servicehuset Elsie – välkommen att bekanta er med vår verksamhet

Servicehuset Elsie, som Servicehusstiftelsen i Sibbo ägere tillsammans med Sibbo kommun, möjliggör ett tryggt och meningsfullt boende i närheten av naturen. I de resurserade serviceboendena uppgörs för klienterna en individuell vård- och serviceplan, som säkerställer invånarens välbefinnande i en hemlik omgivning. I Servicehuset Elsie kan man välja mellan att bo självständigt i en servicebostad eller på ett resurserat boende.

Serviceboende

Servicebostäderna

Totalt finns det 15 bostäder. Alla bostäder är hyresbostäder. Bostädernas storlek varierar mellan 39,5 m2 och 62,5 m2.

Servicebostäderna är enrummare med stugkök och sovrum eller två-rummare med stugkök och två sovrum. Till varje bostad hör en rymlig balkong. Invånarna inreder sin bostad själva. Servicebostäderna är invadimensionerade och man kan genom att ringa på trygghetsalarmet få dygnet runt hjälp av husets personal.

Bostadens grundplan >

Resurserat serviceboende

Resurserat serviceboende

I det resurserade serviceboendet bor man i en personers rum, där det finns wc och dusch. Rummen, som är för personligt bruk, är i storleken 23 m2 – 29 m2.

Dessutom har man gemensamt vardagsrum och kök. Invånarna inreder sina bostäder själva. I de resurserade serviceboendet finns det en gemensam terass. För var och en av våra invånare uppgörs det en personlig vård- och serviceplan, enligt vilken våra invånare erbjuds tjänster. I det resurserade serviceboendet finns det personal på plats dygnet runt. Med ett seperat avtal kan man erhålla läkarkonsulation månadsvis.

Så här ansöker du om bostad till Servicehuset Elsie

Ansökningsförfarande

Ansökningen sker med en ansökningsblankett, som returneras underskriven till adressen: Amiralsvägen 6, 01150 Söderkulla. Blanketten kan skrivas ut från hemsidan eller beställas från Servicehuset Lindas kansli, tel 09 278 6210.

Man ansöker till hyresbostäderna med en ansökningsblankett. Husen är byggda med statligt ARA-stöd. Då den bostadssökande väljs på social eller hälsomässig grund, enligt ARA:s anvisning 1.1.2014, måste den sökandes bostadsbehov, inkomster och förmögenhet utredas, varvid de bostadssökandes prioritetsordning fastställs. Förutom utredningarna bifogas ett utlåtande om behovet av serviceboendet till ansökan.

Till ansökan bifogas läkarintyg samt inkomst- och förmögenhetsutredning. Läkarintyget ska uppvisa sökandes funktionsduglighet och behovet av serviceboende, exempelvis sjukdom eller skada, nedsatt fysisk funktionsförmåga, känsla av ensamhet eller behov av trygghet eller social gemenskap.

Fyll i och skriv ut ansökningsblanketten >

Servicesedel

Den som är i behov av resurserat serviceboende kan vända sig till sin hemkommuns social- och hälsovårdsservice för att utreda om en servicesedel kan tas i bruk hos Servcehusstiftelsen i Sibbo. Vi för förhandlingar om olika betalningsalternativ enligt lagen om hemkommun.

Service ges med:

  • kommunens betalningsförbindelse
  • servicesedel
  • egen betalning

Vi har servicesedelavtal med följande instanser

  • Helsingfors stad
  • Vanda stad
  • Esbo stad

Servicesedeln är i bruk för följande service:

  • för serviceboende enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp till under 65-åriga multisjuka klienter.
  • serviceboende i enlighet med lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården.
  • för avlösarservice under närståendevårdarnas lediga dagar
  • för de äldres serviceboende

Vårdservice

Vårdservice

Det centrala i serviceboendet för äldre är att ge service i enlighet med invånarens eget levnadssätt och genom att högakta självbestämmanderätten och erbjuda sådan service som behövs i detta livsskede.

Genom att poängtera bostadsenhetens hemtrevnad vill vi att våra invånare och deras anhöriga skall trivas hos oss. Trots att vårt minne som äldre inte mera fungerar som förr så ger vi genom den egna rummet förutsättningar för ett självständigt boende, individualitet och självbestämmanderätt. Genom rehabiliteringsprocesser och genom att medvetet dra nytta av öppen rehabilitering ökar vi varje individs deltagande och uppkomsten av känslan för välstånd och välbefinnande.

En viktig del av vårt arbete är samarbetet med de anhöriga. Genom att upprätthålla goda förhållanden i konstruktiv anda med alla våra invånares anhöriga får vi till stånd en sådan serviceanda att såväl invånaren, de anhöriga som arbetstagarna kan värdesätta den.

Plan för självkontroll >

Sociokulturell verksamhet

Bild av hobby

Vi vill möjliggöra en aktiv vardag genom varierande dagsprogram och genom olika sorters av hobbymöjligheter. Regelbundna program hittas i Lindas och Elsies programblad. Invånare i de resurserade serviceboendena har egna program.

Se programmen för Elsies verksamheten här >

Vår vänverksamhet är omfattande – Elsie-vännerna ordnar olika sorter av tillställningar och hjälper vid behov till som stödpersoner i vardagen.

Bekanta er med Elsies vänverksamhet >

Projektet ”Aktiva Sibboseniorer”, som får stöd av Social- och hälsovårdsministeriet från juni 2017 till juni 2019, är en stödd sociokulturell verksamhet avsedd för seniorer bosatta i Sibbo.

Bekanta er med Aktiva Sibboseniorers verksamhet >

Samarbetsparter

Samarbete kosmetolog

 I servicehuset Elsie består en meningsfull vardag av aktiv verksamhet och ett rikt utbud av vård- och välfärdstjänster. Hos oss kan du delta i hobbyer, vara med i olika dagsprogram och delta i utfärder. Vårt serviceutbud säkerställer en fungerande vardag och ett tryggt liv.

Här hittar du alla våra serviceproducenter >

 Lokalitesuthyrning på Elsie

 Lokalitesuthyrning på Elsie Servicehuset Elsies festsal / matsal passar till olika sorts möten och gruppverksamhet. I utrymmet ryms 70 personer. Kabinettet rymmer mötesutrymmen för 30 personer. Utrymmena kan kombineras till ett större rymligare utrymme genom att öppna de flyttbara mellanväggarna. I festsalen / matsalen finns ett piano och en videokanon. Utrymmesreserveringar tas emot av servicehandledningen för äldre, kundhandledare Elisa Pitkänen på nummer 040 653 1616 eller e-posten palveluohjaus@sipoo.fi

Läs mera angående lokalitetsuthyrningen >

Önskar ni tilläggsinformation?

Ta kontakt med oss! Ni kan ta kontakt med oss genom att ringa tel. 050 406 3899 eller via kontaktblanketten. Närmare kontaktuppgifter till vår personal finner ni här!