Välkommen till Servicehustiftelsen i Sibbo svenskspråkiga sidan

Servicehuset Linda

Post- och besöksadress:
Amiralsvägen 6
01150  SÖDERKULLA

Tel. 050 406 3899 / växeln

Verkställande direktör
Disponent

Veronica Fellman
Tel. 041 469 5180
veronica.fellman (at) palvelutalolinda.fi

Servicechef
Heidi Grönmark
Tel. 050 564 7202

Gruppboende A-B
Tel. 041 535 5963

Gruppboende C-D
Tel. 041 535 5964

Ekonomisekreterare
Ann-Christin Nokelainen
Tel. 040 129 9988

Sociokulturell verksamhet

Ledare
Sandra Granqvist
Tel. 040 544 6435

Ledare
Ulla Pallasto
Tel.  050 567 6538

Info
Tina Lindqvist
Tel. 050 569 1934

Projektarbetare för projektet Kultur i hemmet
Nora Ahola
tel. 040 544 6436

Sibbo kommun

Hemvårdsledare, Sibbo kommun
vardagar 8.30 – 10.30 ja 13.00 – 14.00
Tel. 050 338 5761

Telefonjour norra Sibbo
ärenden, som berör hemvårdens klienter kl. 7 – 21 tel 09 2353 6023

Telefonjour södra Sibbo
kl. 7-21 tel 09 2353 6024

Adresser – donationer – testamenten

  Vi värdesätter Ert stöd
tel: 09 278 6210

Adresstjänst
Elnes Rafael Anderssons Fond
Aktia, Söderkulla
FI77 4055 6620 0082 20

Kontakt

Du kan vara i kontakt med oss via vår säkra blankett. Dina uppgifter är säkrade eftersom vi använder SSL-kryptering på våra nätsidor. Då kan ingen utomstående se dina uppgifter.