Välkommen till Servicehustiftelsen i Sibbo svenskspråkiga sidan

Att bo på Linda

Serviceboende

Servicebostäderna, Linda

Lägenheternas storlek varierar från 37 m2 till 65 m2. Invånaren möblerar sin lägenhet själv. Servicebostäderna är enrummare med stugkök och sovrum eller tvårummare med stugkök och två sovrum. Till varje bostad hör en rymlig balkong.

Servicebostäderna är dimensionerade för personer med invaliditet och genom trygghetstelefonen får man hjälp av husets personal dygnet runt. Det finns totalt 60 bostäder. Till hyresavtalet hör att var och en hyresgäst har en i kraft varande hemförsäkring inklusive ansvars- och rättskyddsförsäkring. Stiftelsen rekommenderar även att en lösöres- och olycksfallsförsäkring tecknas.

Grundplan över bostaden >Bekanta dig med guiden för boende >

Resurserat serviceboende

Personers rum

I ett resurserat serviceboende bor man i ett en personers rum med wc och dusch. Rummens storlek är 20 m2 – 25 m2. Till detta kommer gruppboendets vardagsrum och kök, som är gemensamma utrymmen. Invånarna möblerar sin lägenhet själv. Gruppboendet har en gemensam glaserad balkong eller terass.

Varje invånare har en personlig vård- och serviceplan enligt vilken service erbjuds. I gruppboendena finns personal dygnet runt.

Stödboende

Vardagsrum

I gruppboende E bor man i egna rum med wc och dusch. Det finns fyra rum vars tilldelade storlekar varierar mellan 34,5 m2 och 39,5 m2. Invånarna har gemensamt vardagsrum, kök och balkonger. Invånaren möblerar själv sitt rum.

Vid behov kan invånaren som stöd till sin funktionsförmåga få vård, till exempel Sibbo kommuns hemvård, som utför sina besök enligt en individuellt, på förhand överenskommen vård- och serviceplan.
Servicehusstiftelsen i Sibbos personal svarar på vårdalarmet i akuta vårdärenden.

Så här ansöker du om bostad till Servicehuset Linda

Ansökningsförfarande

Ansökningen sker med en ansökningsblankett, som returneras underskriven till adressen: Amiralsvägen 6, 01150 Söderkulla. Blanketten kan skrivas ut från hemsidan eller beställas från Servicehuset Lindas kansli, tel 050 406 3899.

Man ansöker till hyresbostäderna med en ansökningsblankett. Husen är byggda med statligt ARA-stöd. Då den bostadssökande väljs på social eller hälsomässig grund, enligt ARA:s anvisning 1.1.2014, måste den sökandes bostadsbehov, inkomster och förmögenhet utredas, varvid de bostadssökandes prioritetsordning fastställs. Förutom utredningarna bifogas ett utlåtande om behovet av serviceboendet till ansökan.

Till ansökan bifogas läkarintyg samt inkomst- och förmögenhetsutredning. Läkarintyget ska uppvisa sökandes funktionsduglighet och behovet av serviceboende, exempelvis sjukdom eller skada, nedsatt fysisk funktionsförmåga, känsla av ensamhet eller behov av trygghet eller social gemenskap.

Fyll i och skriv ut ansökningsblanketten >

Servicesedel

Den som är i behov av resurserat serviceboende kan vända sig till sin hemkommuns social- och hälsovårdsservice för att utreda om en servicesedel kan tas i bruk hos Servcehusstiftelsen i Sibbo. Vi för förhandlingar om olika betalningsalternativ enligt lagen om hemkommun.

Service ges med:

  • kommunens betalningsförbindelse
  • servicesedel
  • egen betalning

Vi har servicesedelavtal med följande instanser

  • Helsingfors stad
  • Vanda stad
  • Esbo stad

Servicesedeln är i bruk för följande service:

  • för serviceboende enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp till under 65-åriga multisjuka klienter.
  • serviceboende i enlighet med lag om klientens ställning och rättigheter inom socialvården.
  • för avlösarservice under närståendevårdarnas lediga dagar
  • för de äldres serviceboende