Välkommen till Servicehustiftelsen i Sibbo svenskspråkiga sidan

Elsie-vänner och annan frivilligverksamhet

En frivillig kan vara behjälplig på många sätt. Små vardagliga handlingar kan ge mycket glädje. Enbart ett besök eller en kort pratstund hos den äldre kan pigga upp! En frivillig kan hämta till de boende och klienterna liv på olika sätt stimulans och öka deras livskvalité. Ofta piggar det upp bara genom en annan persons närvaro.

Den frivillige kan t.ex:

 • vara sällskap vid promenader
 • assistera vid måltiderna
 • hjälpa till vid uppköp
 • hjälp vid tidningsläsning eller en kamrat
 • att prata med följeslagare vid fester, till kyrkan, på konsert o.s.v.
 • som vän vid sångstunder
 • spelkamrat, pysselhjälp
 • som en kamrat att prata med för att skingra ensamhet
 • som stöd under en allvarlig sjukdom

Vad gör en frivillige?

 • stödjer den äldres boende i hemmet
 • ger de som bor på inrättning eller servicehus omväxling och glädje i livet
 • utvecklar nya sätt att hjälpa
 • fungerar med en vanlig människas färdigheter
 • förbinder sig till tystnadsplikten
 • tar inte lön för sin uppgift
 • respekterar den äldres åsikter och livsåskådning
 • man får förbinda sig för så lång tid som man kan, orkar eller vill.

Vad får den frivillige ut av sin uppgift?

 • Frivilligverksamheten ger mening och innehåll i livet
 • Den frivilliga får nya erfarenheter och upplevelser
 • Varje frivillig har möjlighet att skapa sociala kontakter, känna sig nyttig och få känna att man lyckats
 • Din insats som frivillig är viktig för samhället runt omkring dig och gör världen en bättre plats att leva i
 • Framför allt inverkar det också positivt på ditt eget liv
 • Som frivillig kan du lära dig nya färdigheter, träffa nya människor och få uppleva att du lyckas och känna tillfredsställelse då du verkar för en god sak.

Du behövs!

Du kan vara med precis så mycket som du har tid och kraft. Tillsammans kan vi uppnå vad som helst. Man kan komma med i frivilligverksamheten vilken tid på året som helst. Verksamheten är flexibel. Erbjud din hjälp och berätta vad du vill göra och kom modigt med!

Vill du komma med i Elsie-vännernas verksamhet?

Du kan ta kontakt med oss via blanketten. Lämna dina kontaktuppgifter och meddela ditt intresse för Elsie-vännernas verksamhet – vi tar kontakt så fort som möjligt!