Välkommen till Servicehustiftelsen i Sibbo svenskspråkiga sidan

Vårdservice på Elsie

Det centrala i serviceboendet för äldre är att ge service i enlighet med invånarens eget levnadssätt och genom att högakta självbestämmanderätten och erbjuda sådan service som behövs i detta livsskede.

Genom att poängtera bostadsenhetens hemtrevnad vill vi att våra invånare och deras anhöriga skall trivas hos oss. Trots att vårt minne som äldre inte mera fungerar som förr så ger vi genom den egna rummet förutsättningar för ett självständigt boende, individualitet och självbestämmanderätt. Genom rehabiliteringsprocesser och genom att medvetet dra nytta av öppen rehabilitering ökar vi varje individs deltagande och uppkomsten av känslan för välstånd och välbefinnande.

En viktig del av vårt arbete är samarbetet med de anhöriga. Genom att upprätthålla goda förhållanden i konstruktiv anda med alla våra invånares anhöriga får vi till stånd en sådan serviceanda att såväl invånaren, de anhöriga som arbetstagarna kan värdesätta den.