Tervetuloa Sipoon palvelutalosäätiön suomenkielisille sivuille.

Sipoon palvelutalosäätiö

Sipoon palvelutalosäätiö tarjoaa ikääntyneille ja vammaisille henkilöille mahdollisuuden itsenäiseen elämään turvallisessa, viihtyisässä ja kodinomaisessa ympäristössä. Palveluissa pidämme tärkeänä asukkaan yksilöllisyyden ja itsemääräämisoikeuden huomioon ottamista sekä yhteistyötä omaisten ja läheisten kanssa. Periaatteena on, että talossa voi asua koko loppuiän, kuntoisuuden vaihteluista huolimatta.

Toiminnassamme korostetaan tietoon ja kokemukseen perustuvaa korkeaa ammatillista osaamista ja taitoa. Palvelutalo tarjoaa myös tiloja sekä järjestää toimintaa, joka edistää sosiaalista kanssakäymistä.

Sipoon palvelutalon perustajayhteisöihin kuuluvat:

 • De Utvecklingsstördas Väl i Östra Nyland r.f.
 • FRK, Sibbo avdelningen
 • Föreningen Folkhälsan i Sibbo r.f.
 • Veronica i Sibbo rf
 • Ikäinstituutti
 • Lions Club Sibbo-Sipoo
 • Lions Club Sipoonjoki
 • Sipoon Sotaveteraanit r.y.
 • Sibbo Marthaförening r.f.
 • Sibbo Svenska Pensionärsförening r.f.
 • Sipoon Eläkkeensaajat ry.
 • Sipoon kunta
 • Sipoon Seurakuntayhtymä

Säätiön hallitukseen kuuluu viisi (5) jäsentä. Jäsenet valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Säätiön perustajayhteisöt nimeävät ja valitsevat jäsenet ja varajäsenet kolmeksi vuodeksi seuraavasti:

Vuosi 1
Sipoon kunta: 1 jäsen ja 1 varajäsen
Sipoon Seurakuntayhtymä: 1 jäsen ja 1 varajäsen

Vuosi 2
Yhteisöt: 2 jäsentä ja 2 varajäsentä

Vuosi 3
Yhteisöt: 1 jäsen ja 1 varajäsen

Hallituksen jäsenet valitaan siten, että Sipoon kunnan ja Sipoon Seurakuntayhtymän jäsenet ja varajäsenet valitaan joka kolmas vuosi. Etukäteen sovitussa järjestyksessä jokainen perustajayhteisö valitsee vuorollaan yhden jäsenen ja yhden varajäsenen kolmeksi vuodeksi.

Hallitus 2020

 • Janica Sundbäck, puheenjohtaja
 • Caj-Gustav Lydman
 • Anders Backström
 • Peter Stenvall
 • Laura Günsberg-Sandström
 • T J Veronica Fellman, sihteeri ja valmistelija hallituksen ulkopuolella