Tervetuloa Sipoon palvelutalosäätiön suomenkielisille sivuille.

Hoivapalvelut Lindassa

Asukkaiden palveluasumisessa keskeisinä periaatteina ovat asukkaan oman elämäntavan ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen sekä tarjota sen hetkisen elämäntilanteen edellyttämiä palveluita.
Asumisyksikön kodinomaisuutta painottaen haluamme saada omaiset ja asiakkaat viihtymään luonamme.

Vaikka muistimme ei enää vanhuudessa toimikaan entisellä tavalla niin oman huoneen avulla mahdollistamme itsenäisen elämisen edellytykset, yksilöllisyyttä ja itsemääräämistä.
Kuntoutusprosessien avulla ja tietoisesti hyödyntämällä avokuntoutusta lisätään kunkin yksilön osallistumista ja mielihyvän ja hyvinvoinnin tunteen syntymistä.

Yhteistyö omaisten kanssa on hyvin tärkeä osa työtämme. Ylläpidämme hyvät ja mutkattomat suhteet kaikkien asukkaidemme läheisiin saadaksemme aikaiseksi sellainen palveluhenki että siitä voi nauttia niin asukas, omainen kuin omahoitaja työtovereineen.