Välkommen till Servicehustiftelsen i Sibbo svenskspråkiga sidan

Caféverksamhet

Servicehuset Elsies café är endast öppet sporadiskt.
Tidtabellerna för Café Elsie är följande: 16.11, 7.12.
För reserveringar av Servicehuset Elsies kabinett,
kontakta Sibbo kommun, tel. 09-23531.