Tervetuloa Sipoon palvelutalosäätiön suomenkielisille sivuille.

Lindan viriketoiminta

Tapahtumat ja ohjelmat

Toiminnassamme otetaan huomioon pyhäpäivät ja vuodenajat. Järjestämme Kahvila Linda- tilaisuuksia yhdeksän kertaa vuodessa. Ohjelmassa on ajankohtaista infoa, yhteislaulua ja tanssia Bo Träskelinin orkesterin tahdissa. Lisäksi järjestetään mahdollisuuksien mukaan teatterikäyntejä, luentoja, musiikki-iltoja, teemailtoja ja retkiä. Sipoon suomalainen ja ruotsalainen seurakunta järjestävät erikseen hartaushetkiä ja diakoniapäivystystä Lindassa.


Linda Ystävät

Linda Ystävät järjestävät ystäväkahviloita ja teemailtoja. Vapaaehtoinen voi olla vanhuksen apuna monin eri tavoin. Ilahduttaminen on pieniä arjen tekoja. Usein pelkkä pistäytyminen ja pieni rupatteluhetki piristävät vanhusta paljon! Vapaaehtoinen tuo asukkaiden ja potilaiden elämään erilaisia virikkeitä ja lisää heidän elämänlaatuaan. Usein jo pelkkä seura piristää.


Kulttuuria kodissa

Sipoon palvelutalosäätiölle on myönnetty tukea sosiaali- ja terveysministeriöltä kolmevuotista ”Kulttuuria kodissa” projektia varten (2020-2023). Terveyttä edistävä projekti, joka toteutetaan Veikkauksen tuotoilla, on suunnattu 75 vuotta täyttäneille sipoolaisille ja sisältää mm. kotikäyntejä ja ryhmätoimintaa.

Projektin puitteissa tuodaan esteettömyyttä huomioiden kulttuuripalveluita lähelle senioreita sekä järjestetään sosiokulttuurista ryhmätoimintaa eri puolilla Sipoon kuntaa. Tarkoituksena on senioreiden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, yhteisöllisyyden lisääminen sekä yksinäisyyden vähentäminen.

Jos olet yli 75 vuotias sipoolainen ja olet kiinnostunut toiminnastamme, ota mielellään yhteyttä meihin puhelimitse. Puhelinaikamme on tiistaisin 10-12.

Projektityöntekijä  Nora Ahola/ Kulttuuria kodissa
puh. 040 5446436


Aktiiviset Sipoon Seniorit

Sipoon palvelutalosäätiöllä oli projekti “Aktiiviset Sipoon seniorit ” joka päättyi kesäkuussa 2019. Projektin tarkoitus oli luoda terveyttä edistävää sosiokulttuurista toimintaa Sipoossa asuville 65-vuotta täyttäneille senioreille. Sosiokulttuurinen toiminta toteutettiin avoimien ryhmien kautta Palvelutalo Lindassa (Amiraalintie 6), Palvelutalo Elsiessä (Jussaksentie 18), Söderkullan kirjastossa (Amiraalintie 2) sekä seurantaloissa Träskberga (Nevaksentie 340) ja Skattåkersberg (Skattåkerintie 66). Ryhmät olivat avoimia kaikille senioreille ja lähes maksuttomia.

Sipoon Palvelutalosäätiö oli hakenut rahoitusta Raha-automaattiyhdistys RAY:lta ja Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi Veikkauksen tuella rahoitusta projektia varten.

Projektivastaava / Aktiiviset Sipoon Seniorit
Tiina Patana puh. 050 567 6538

Kevään Hyvinvointipäivät Träskbergalla 2020

Otathan yhteyttä, jos teillä on toivomuksia tai ideoita miten voimme parantaa palvelutalo Lindan toimintaa.

Ohjaaja
Sandra Granqvist
Puh. 040 544 6435
sandra.granqvist@palvelutalolinda.fi

Ohjaaja
Ulla Pallasto
Puh. 050 567 6538
ulla.pallasto@palvelutalolinda.fi